اخبار

مراسم پنجمین سالگرد تاسیس گروه نیک آسا

آزاد سازی 6 زندانی به بهانه شروع ششمین سال فعالیت نیک آسا فارمد

دکتر سید محمدکشمیری مدیرعامل محترم نیک آسا فارمد در گردهمایی کارکنان این شرکت که به بهانه پنجمین سال تاسیس نیک آسا فارمد در سالن کنفرانس این شرکت برگزار گردیده بود، به مناسبت ورود به ششمین سال فعالیت این شرکت، خبر اقدام به آزاد سازی 6 زندانی را منتشر کردند

ادامه مطلب